Fler praktikplatser för mät- och kartstudenterna

Inom mät- och kartbranschen har vi under många år haft ett underskott på kvalificerad personal. Det fattas mätningsingenjörer och mätningstekniker men också en bredare kompetens med kunskap om kartografi, fastighetsjuridik, PBL/samhällsplanering, databaser och GIS. Vi står också inför stora pensionsavgångar, varför det är extra viktigt att se om återväxten inom yrket.

Nya utbildningar på nya orter
Efter att det under många år bara funnits ett fåtal utbildningar har det nu tillkommit flera utbildningsorter, där vissa är yrkeshögskolor (YH) och andra är universitets- och högskoleutbildningar. Yrkeshögskolorna har LIA (lärande i arbete) medan universitets- och högskolorna har examensjobb, praktikkurs och/eller praktik.

Alla elever på dessa utbildningar behöver vår hjälp i sin utbildning för att få praktikplatser och examensjobb. Eftersom det har blivit fler utbildningsplatser behövs det också fler praktik- och examensplatser. Får eleverna inte det blir deras utbildning inte fullständig och vi får inga nya utbildade kollegor.

Branschen bör ta ansvar
Vi i hela mät- och kartbranschen, från Lantmäteriet, kommunala mätningskontor till mät- och kartkonsulter samt bygg- och anläggningsentreprenörer, måste hjälpas åt så dessa elever får sin praktik och sitt examensjobb.

På Metria har vi som målsättning att hela tiden försöka ta in elever på LIA, ordna fram examensjobb och praktik­platser. Det är inte lätt alla gånger men det är viktigt att vi försöker så gott vi kan.

Ida gör just nu praktik på Metria i Katrineholm
Just nu har vi på Metria i Katrineholm en elev från
Östsvenska yrkeshögskolan i Motala som går andra året på den tvååriga
utbildningen som Geodetisk Mätningstekniker.  Den utbildningen är inriktad mot bygg- och anläggningsmätning medan en del andra utbildningar från andra utbildare, har en inriktning mer mot mätning för samhällsplanering.

Det är Ida Johansson från Finspång som är inne på sin sista vecka av den 7 veckor långa LIA i denna period.

Vad har du för bakgrund Ida, och hur kom du på idén med den här utbildningen?

- Jag jobbade tidigare som trädgårdsanläggare och tycker om att arbeta ute men ville utvecklas. Då hittade Ida J_P1060952_rjag den här utbildningen i Motala och undersökte mer vad det var. Variationen ute och inne tilltalade mej, och nu har jag snart gått utbildningen i ett och ett halvt år.

Hur är det att vara på praktik?

- Det är mer varierande arbetsuppgifter här på Metria än min tidigare praktik vilket är roligt. Jag har varit med alla på kontoret på olika sorters jobb, både ute och inne på kontoret.

Är det något som skiljer mycket mellan den här praktiken, din tidigare praktik och skolan?

- Det mest påtagliga är fabrikatet på mätinstrumenten samt beräkningsprogrammet. Vi har använt Leica totalstation och GNSS-mottagare i skolan och på min förra praktik men här på Metria i Katrineholm har ni Trimble. Det blir svårt till en början men jättebra att få en inblick i hur Trimble fungerar. Det är samma sak med beräkningsprogram, vi har mestadels använt GEO i skolan men ni har Topocad, vilket också är svårt i början men bra att få testa. Jag har laddat ner en testlicens av Topocad för att själv kunna öva.

Tack för att jag fick ställa några frågor och lycka till i ditt framtida yrkesliv!

Som sagt, för att vi ska få utbildade mät- och kartkollegor framöver, är det jätteviktigt att vi i mät- och kartbranschen tar vårt ansvar och ordnar praktikplatser och examensjobb!

peju

Per-Åke Jureskog, projektledare och mätningsingenjör. Parallellt med detta även marknadskoordinator för en av affärsenheterna i Metria.

 

Ebola, stormar och influensa på karta

För någon vecka sedan var Nancy Writebol tillsammans med sin make David gäst i Skavlan. Hon berättande om hur hon fick feber i samband med att hon hjälpte ebolasmittade i Liberia. Hennes första tanke var att hon drabbats av malaria, men när behandlingen inte hjälpte testades hon för ebola. Svaret kom, hon var smittad. I programmet berättade missionärsparet öppet om sina prövningar. Hennes historia var gripande men hon visade också en stor medmänsklighet. Jag började fundera på hur spridd ebola var. Någon dag efter programmet träffade jag Anders Lindblad på Esri. Vi började prata om ebola, och Anders visade en bra sajt med uppgifter om spridningen.

Ebola

Under 2014 har 4 665 människor hittills insjuknat i Liberia, 2 705 har avlidit. Förut publicerades ofta statistik i olika tabeller eller grafer. Nu ser vi allt oftare att kartan används som presentationsverktyg. Jag gillar det. Genom att koppla samman data med kartor kan vi visualisera utbrottet på ett helt annat sätt. Det blir mer överblickbart och lättare att ta till sig. Du kan enkelt se trender och utveckling mellan olika tidsperioder. Kartor är också ett bra hjälpmedel för att stödja personalen i det praktiska hjälparbetet. VI håller nu alla tummar för att den sista veckans positiva signaler om minskat antal smittade personer håller i sig.

Crowdmapping med data från sociala medier
Crowdmapping via sociala medier till exempel via Twitter eller Facebook är ett annat exempel på hur det går att analysera data och sedan visualisera på kartor. Ett exempel kommer från stormen Sandy, om vilken den skrevs över 20 miljoner twitterinlägg, Med hjälp av geotagning och olika algoritmer gick det att  analysera om personen som skrev inlägget var ett ögonvittne eller inte. Informationen användes sedan i bland annat krishanteringen efter stormen.

Influensaspridning via karta
En annat exempel  att visulisera trender i kartan är Google Flu trends, som visar influensastatistik på karta. Det blir ett bra analysverktyg för att bestämma om influensan är i antågande i olika länder. Indelningen i mindre områden är möjlig men det gäller också att vara försiktig, den personliga integritereten måste kunna värnas.

Tekniken hjälper oss till bättre beslut
Det är onekligen spännande vad tekniken tillsammans med visualisering på kartor kan Åke_Svenssongöra för att hjälpa både människor, sjukvården  och samhället. Vilka är dina bästa tips på där kartor används för att visualisera statistik eller annan information? Jag är nyfiken på dina bästa visualiseringar. Dela gärna med dig.

Åke Svensson, projektledare för bland annat den nationella järnvägsdatabasen, NJDB. Projektet drivs som ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen.