Kartan som viktig samarbetsplattform

Martin DavidsonAnna HalvarssonVi har under många år följt utvecklingen av det som vi traditionellt kallar GIS (Geografiska Informationssystem) och kan konstatera att vår karta, som vi känner den idag, håller på att ritas om.

Den digitala kartan är självklar
Från att GIS har varit väldigt teknikorienterat och tillgängligt för ett fåtal har den digitala kartan blivit en naturlig del när vi vill kommunicera med andra, såväl privat som på jobbet.

Varför har det blivit så?
Jo, därför att merparten av den information som vi hanterar i våra liv är kopplat till ”Var”. När vi vet ”Var” kan vi ofta svara på frågor som ”Hur” och ”Varför”. Då kan också samarbeta bättre med andra och fatta bättre beslut. Det är just samarbete som vi tror är nyckeln till att kartan nått sådan framgång på webben. Kan det vara så att det är dags att låta kartan få ta större plats när det gäller att förbättra samarbetet inom och mellan företag och organisationer? Speciellt för de som hanterar information som på något sätt har en geografisk koppling? Vi tror det.

Informationen måste nå rätt person vid rätt tillfälle
Börja samarbeta med kartarn i fokusInformationen som organisationer och företag äger är ofta en av dess viktigaste tillgångar. Medan IT-system åldras och byts ut är informationen som samlats in via systemen bestående. För att för informationen ska få något värde måste den nå ut till de personer som behöver den. Data som ligger stilla på en hårddisk fyller ingen funktion och ger inget värde utan det är information i rörelse som gör nytta. Det är när rätt information når rätt användare i rätt tid som investeringar i IT-system och datainsamling ger valuta för pengarna.

Ett första steg mot att göra geografiskt kopplad information mer lättillgänglig är att bygga infrastrukturer för geodata. Två tydliga exempel är införandet av Inspire-direktivet i Europa och nationella geodatastrategin och geodatasamverkan i Sverige. Mycket grundinformation finns nu sökbar via så kallade metadataportaler såsom geodata.se och många karttjänster finns tillgängliga för oss att konsumera direkt. Men, vill jag dela med mig av en karta som jag själv har skapat eller komponerat av en eller flera karttjänster blir det genast ganska komplicerat i traditionella GIS.

Vi kan dra parallellen till hur vi idag använder Facebook där jag skapar ett konto och talar om vilka som har rättighet att ta del av den information som jag väljer att publicera. På ett ögonblick har min omgivning tillgång till text, länkar och bilder som jag vill att de ska dela med mig, och de når informationen från datorn, surfplattan eller telefonen.

ArcGIS Online lika enkelt som Facebook
På samma sätt borde det vara möjligt att dela med sig av sina kartor och faktum är att det ÄR möjligt redan idag. Med samarbetsplattformen ArcGIS Online i molnet eller motsvarigheten Portal for ArcGIS i en egen driftsmiljö öppnas nya möjligheter att lika enkelt som på Facebook skapa och dela med sig av sina kartor och analyser i datorn, surfplattan eller på telefonen.

Du som kan GIS är viktig
GIS-experten kommer att spela en nyckelroll för att få dessa samarbetsplattformar att fungera så bra som de kan och för att lyckas få hela organisationen att använda dess möjligheter. Det blir än mer viktigt att förbereda och implementera tydliga strategier för hur geografisk information ska hanteras och styras. Och, att användarvänliga karttjänster och geobearbetningstjänster skapas och ajourförs inom plattformen så att användare runt om i organisationen har det grundstöd som de behöver för att kunna lyfta in sin verksamhet på dessa kartor.

 Alla ska kunna använda, skapa och dela
Tack vare den fantastiska utvecklingen på webben, genom standards och andra former för att bygga infrastrukturer för att dela geografisk information och genom den teknikutveckling som vi nu sett i GIS-programvara så glider vi allt närmre en vision om att alla kommer att kunna använda, skapa och dela med sig av sin verksamhet via kartan!